Slovník

Malý výkladový slovník KP SOS

B
Baron ; Pornobaron –
osoba šlechtického stavu, která se pyšní titulem a rozsáhlým majetkem; šlechtic jehož audiovizuální hmotné statky jsou z velké části mládeži nepřístupné.
Blít ; Z toho bych blil –
generální vyjádření opovržení nad kvalitou, provedením nebo názorovým postojem.
Brnkačka; To bude brnkačka, náčelníku. –
způsob obecného uklidnění že zadaný úkol bude splněn rychle, levně a ve vysoké kvalitě. Bohužel často bývá mylný či zcela protichůdný výsledku.
Broskev ; půlená broskev –
lahodné ovoce, experimentálně vcelku polykané náčelníkem Bismarckem je zároveň spolehlivou metodou, jak se velmi decentně udusit uprostřed snídaně v romantickém horském srubu
Knižní les ; Ještě jednou a bude Knižní les –
poslední varování Fandy Smrčka
C
Cudnost ; Necudnost –
dostatečná míra sebekontroly a zdrženlivosti; absence části těchto vlastností, která způsobuje například velmi nepřípustné
vášnivé líbání na veřejnosti či další jen velmi těžko akceptovatelné projevy náklonosti. Jasnou ukázkou tohoto mravního selhání je například velmi známý tzv. „Korsický případ necudnosti“.
D
Derviš ; Dát Derviše –
Točit se neustále dokola, ať už ve vodě, ve vzduchu či na souši, upomínka na legendární okresního Benáteckého notorika přezdívaného Derviš
Desatero ; Neznat desatero –
Základní kámen křesťanství, mravní kodex praktikujících křesťanů a kámen úrazu v pojetí víry dle doktora Holuba (viz. též heslo Patero)
Dělat ; Dělat to, A takhle se to dělá, víš? –
Smrčkův multimediální kurz sexuální výchovy, kapitola první – úvod do teorie styku, odborný komentář k videoprojekci scény intimní chvilky ve dvou ve filmu Sestřičky
Dělník ; Dělník silnic –
vůz domácí provenience, nezničitelná legenda silnic na hybridní pohon v majetku Fandy Smrčka, pod kterou se častěji leží, než v ní sedí. Viz též Plivanec.
Díra ; Špinavá díra –
otvor nejasných kontur, začasto v zemi nebo jinde v budově či na těle; místo, které někteří členové sdružení rozhodně odmítají navštívit, dokud se zde nezmění některé hygienické návyky
E
Empatie –
podle jedněch snaha a schopnost vcítit se do pocitů druhého, podle druhých být otrokem přátelství, stát v pozoru před prahem morální autority a nechat sebou orat
F
Facka; A větší facku nikdo neumíte ? –
prvek fyzického násilí, kdy dlaň napadajícího prudce naráží svou plochou na tvář napadeného; neodbytný požadavek Emila Holuba na sebetrýznění po ukončení jeho slovenské rumové anabáze a před začátkem jeho anabáze plné mečů a šavlí (viz. též heslo rum)
Fú; ostré fú –
vítr; velký vítr uprostřed opuštěných hvozdů
G
Gerontolambada –
populární hambatý taneček při nemž věkový rozdíl obou partnerů přesahuje třicet let. Bismarckova krajová specialita.
H
Hambit se ; O ‚ Hambí –
(čti ou hambí) všemi oblíbený irský přistěhovalec
Herna –
místo ve kterém se i přes chabý odpor různých zájmových skupin hrají stolní hry a to po celý den. viz též heslo Kasino.
Hoboj ; Hoboj Diův –
On, velký sportovec, král rozkoše, objekt ženské touhy, spolutvůrce pokroku
a vývoje lidstva, prostě Pinjanjo
Hodný, Hodná, Hodné ; To je ale opravdu, opravu moc hodná pani. –
legendární britská myšlenka přímo z mozku naší redakce související se sousedským soužitím v panelovém objetí. Symbol našich vtipů bez pointy a příběhů bez konce. Viz. též heslo Paní.
Houba –
přezdívka nejmenovaného rodinného příslušníka jistého příslušníka nahražující označení Krůta.
Hraběnka –
příslušnice šlechty, té šlechty která kdysi vykořišťovala poddané, než jí to bolševici spočítali. Dnes též označení nejmenovaného rodinného příslušníka jistého příslušníka – viz. také Krůta.
Hučet ; Hučet v klacku, Už mi tolík nehučí v klacku –
prožívat nutkavé sexuální pnutí soustředěné do oblasti slabin a pohlavních orgánů, prvovýraz doktora Bittnera.
Hulvát ; Jet na hulváta –
překračovat rychlostní limity, porušovat dopravní předpisy, neustále jet v předjížděcím pruhu nebo v protisměru a to všechno proto jen, že chceme brzo spátSpát na hulváta – spát na nouzovém místě, v nepohodlné poloze, bez spacáku nebo jinak úchylně
CH
Chlast ; Chlast je pán ! –
krátkodobá filozofie spočívající na jednorázovém vychlastání mozku do stavu lehkého deliria,
kdy se alkohol jeví jako přímý nadřízený osoby vychlastané. Viz také heslo Život.
Chlastat ; Tady zase nikdo nechlastá ! –
výrazná výtka směrem ke všem, kteří v daném okamžiku nemají v ruce skleničku nebo litr alkoholu v krvi.
I
Irénka ; Irénka Fojtíková –
postava šlapky ve filmu Kurvahošigutentag. Sexuální symbol Fandy Smrčka.
J
Jóga ; Jogínský kecy –
Zaujatá debata točící se často kolem ženské otázky, která nevyhovuje vkusu a množství alkoholu v krvi některých náhodných kolemjdoucích
Jahoda ; Pohrát si s jahodou –
lahodné ovoce; sexuální praktika pro jednoho hráče. Kvalitně pohrát si lze samozřejmě i s jakýmkoliv jiným ovocem nebo i zeleninou, doktor Holub však doporučuje právě červené sladké plody, snad pro jejich charakteristický tvar a vůni.
Jolka –
ruská lidová sváteční veselice; společenská akce na které se část společnosti opije a bude vyvádět nepřístojnosti nebo bude familiérní k obsluze a to zejména k slečnám
K
Kasino –
domov hazardních hráčů; vyšší stupeň herny spojený s podáváním vína, slaného pečiva, chlebíčků a ovaru. Viz. též heslo Herna.
Kazatelna –
místo či okno odkud vyjadřuje svůj názor osoba poučená o smyslu života, pod kazatelnou bývá místo často nebezpečné pro rozličné oděvy, zejména nová trička.
Koťátko; Ty jsi takový krásný koťátko –
roztomilé a přítulné domácí zvířátko; Ocenění dívčí krásy v podání nejmenovaného plukovníka. V originále celé je doplněné i informací o možných konsekvencích – Ty jsi takové krásný koťátko, že bych tě snad i já .
Krkoprdut –
společensky nevázaný člověk, příslušník smetánky spodních pěti miliónů
Kropit ; Vykropit hrobku –
ehm, využít romantické chvíle s dívkou ke snaze o sex (viz. také Šašek), tento výraz používá snad jen doktor Holub pro své dotazy
Krůta –
domestikované užitkové hospodařské drobné zviřátko – dnes přezdívka nejmenovaného rodinného příslušníka jistého příslušníka – viz. také Hraběnka.
Křepelka ; Křepelka Julča –
erotogenní zóna u které se setkávají Výhybky do pekla
Kuře ; Ty jsi takové neopeřené kuře –
domácí užitkové zvíře; označení mladého muže přitahujícího svou božskou vyzáží teplé barmany
L
Lentilka ; Lentilky pod kobercem –
téměř neexistující poprsí- od čísla dva dolů, opak VEKY
M
Mefistofel ; Oóóó. Mefistofeli !!! –
poslední fáze černé mše, kdy se několik posledních jedinců shromažduje ve spacácích kolem svých zápalných obětí. Toto závěrečné a vyčerpávající vzývání může pronášet pouze osoba s hodností podpraporčík a výše.
Milovat se; Budeme se milovat !!! –
Prožívat citové pnutí k osobě nebo věci; uskutečňovat tělesné tužby s osobou nebo věcí; výzva Fandy Smrčka k uskutečňování tělesných pnutí bez ohledu na okolí i denní dobu.
Milování; Věrné milování –
oblíbená kratochvíle chlapců a dívek; nejvyšší stupeň duševní náklonnosti Fandy Smrčka za kterou již následuje pouze náklonnost fyzická, podávaná začasto výhradně ve verších
Mirek 34 –
extrovertní homosexuální barman nejménované restaurace s potřebou svěřit se, tančit, vyrážet do města, vracet se až ráno, vykoupat se, pohrát si s jahodou a jít spát.
N
Neznaboh ; Hudební neznaboh –
osoba jejíž hudební vkus je na naprosto, ale naprosto špatný
O
Omáčka ; Zahustit omáčku –
úspěšně se pokusit o cokoliv nad úroveň loktů, zejména pak To jediné – viz Šašek v manéži
P
Paf; Já jsem z tebe úplně paf. –
vyjádření přízně a touhy k druhé osobě stejného pohlaví kvůli jeho postavě a celkovému modelovému vzhledu. Viz též heslo Růst nebo Kuře.
Paní; moc hodná paní; paní z vlaku –
Osoba ženského pohlaví které již nepřísluší označení slečna, ve slovníku KP S.O.S. se dosud vyskytuje ve dvou zásadních podobách – jako moc hodná (tzv. anglický příběh bez pointy) a nebo z vlaku (tzv. příběh z čarodějnic), obě znamenají něco jiného, kombinace moc hodná paní z vlaku se dosud nevyskytla – moc hodná viz. též heslo Hodný.
Patero; patero pátera Holuba –
osobní modifikace křesťanského mravního kodexu čítajícího původně o něco více než pět přikázání, z nichž však některá jsou patrně z čistě současného pohledu přece jen již méně významná
Pes ; Psi maj v noci spát ! –
projev rozčarování nad nočním životem některých domestikovaných zvířat
Pila –
nástroj pro práci se dřevem; noční doplněk Mefistofela a Očí – blik blik ve skále – pro umocnění zážitku z vyprávění. Hojně využívané Fandou Smrčkem v den svátku všech čarodějnic.
Pinjanjo –
(čti pindžandžou ) – On, velký sportovec, král rozkoše, objekt ženské touhy, spolutvůrce pokroku
a vývoje lidstva, prostě Hoboj Diův
Plivanec; Plyfanec –
jedna z přezdívek Dělníka silnic, tedy pohotovostního vozidla Fandy Smrčka, vzniklá spojením slov Plynový Favorit, která vystihují technologickou podstatu přibližovadla. Viz též Dělník.
Polednice; Nějaká polednice mi tady nebude říkat, kdy a co mám pálit. –
označení sousedky s vytříbeným ekologickým vkusem a odporem k průmyslové recyklaci netříděného odpadu metodou kremace.
Prdel ; Jděte všichni do prdele ! –
ostrá kritika velmi nízké úrovně zábavy některých členů KP S.O.S. na cizí účet
Přítel ; Přátelé, buďme přátelé ! –
osoba jež je Vám duchovně bližší než třeba i někteří členové rodiny; výzva k dalšímu rozvíjení již tak dobrých vztahů mezi dvěma či více osobami, v případě nadstandartních vztahů mezi mužem a ženou často následována apelem na ještě hlubší poznání druhé osoby (viz. heslo milovat se)
R
Raketa –
obávaný úder rukou kdy se špičky pevně natažených prstů rychlým pohybem dotknou nic netušícího
soupeře v oblasti slabin (tedy žaludku, boků a podobně). V případě boje muž – žena může být
zajímavým zpestřením až předehrou, podobné použití je minimálně sporné v případě boje muže s mužem.
Rakeťák –
osoba používající úder Raketa (viz. heslo Raketa)
Rum –
známá lihovina oblíbená ve své tuzemské podobě širokými masami, v současnosti zejména redakcí PZ. Tu pravou proslulost tomuto ohříváčku těla i duše však zajistil již na expedici Fatra 2001 Petr Emil Holub během své rumové anabáze v Jasenovu (viz. též heslo facka)
Růst ; To není možný že jsi takhle krásně narostl bez sportu. –
vyjádření přízně a touhy k druhé osobě stejného pohlaví kvůli jeho postavě a celkovému modelovému vzhledu. Viz též heslo Paf.
S
Samičinký, být samičinký –
být večer v ložnici velice opuštěný sameček či samička
Samovar –
ruská variace na čajovou konvici; intelektuální perpetum mobile, jedinec který dokáže vyprávět a vyprávět stále víc a víc zaujatě a vášnivě, aniž by mu z okolí byla dodávána další energie. Držitelem zlatého samovaru za celoživotní dílo je Fandoslav Smrček. Samovar za rok 2oo5 drží redakce PZ za svojí slavnou Moc hodnou paní.
Sebezdělávání –
lidstvem tolik neopomíjená činnost související zejména s alkoholem. Již ze syntaxe je zřejmé, že má hodně společného se sbevzděláváním, nicméně opravu to není to samé. A dokonce ani podobné.
Sexyháro –
prepubrtální období Starýho Vlasáka, kdy své mocné číro nosil přigelované k hlavě ve směru od čela k týlu ve stylu italské bublifukové mafie (další období viz. Starej Vlasák)
Sklep; vinný sklep; vinné sklepy Benzina –
prostor pod úrovní země ohraničený zpravidla kamennými stěnami a stropem; stejný prostor určený k uchovávání a degustování tekutých vinných hroznů; oblíbený zdroj vinného potěšení v oblasti Háje po desáté hodině večerní
Smůla; Mít smůlu; Ty máš ale smůlu ! –
Náhlé poznání, že sudičky dnes nejsou vašemu partnerovi nebo například soupeři zcela nakloněny, příklad užítí – stav 0:3 ve stolním hokeji v neprospěch majitele stolu
Sobíček ; Je ten sobíček volný? –
zdrobnělina podstatného jména sob; dotaz na dostupnost ještě stále lákavého zbylého obsahu talíře, o který nejeví nikdo delší dobu zájem, širší veřejnosti k volné konzumaci
Sračky ; Jsou to všechno sračky –
oblíbená sebekritika prokletých básníků.
Starý ; Starej Vlasák –
terminus technikus, metamorfóza normálního člověka ve starého Vlasáka probíhá prakticky
na všech zasedáních KP S.O.S. Vnějšími projevy takové přeměny jsou zarudlé oči, polehávání
a usínání a debilní úsměv (viz. také Větrák).
Stoják –
zaměstnanec nejmenované restaurace, spolupracovník Mirka 34 (viz. heslo)
Š
Šašek ; Pustit šaška do manéže –
využít vhodné romantické chvilky s dívkou ke snaze o sex
Šetřit ; Šetřit baterku –
způsob, jak se mobilně nedomluvit během problémů při zahraničních zájezdech
Štětka ; Štětky !! –
amatérská příslušnice nejstaršího řemesla; dřívější častý pozdrav prokletých básníků při odchodu z vinárny v podroušeném stavu
T
Teleke ! –
jméno oblíbeného filmového hrdiny; projev spokojenosti a radosti hojně
užívaný při a zejména po konzumaci piva, vína a lihovin
Trápit; Netrap mě! Proč mě trápíš? –
citoslovce zoufalství zejména starších rodinných příslušníků klanu Smrčků z Benátek, kteří jsou podrobováni rafinovaným průběžným psychotestům vedenými Fandou Smrčkou.
Trenažér –
mladá žena, která nevědomky slouží k ďábelským duševně-sexuálním pokusům doktora Holuba
U
Úchylárna ; Cos to tam dal zase za úchylárny ? –
Dotaz směřující ke zjištění hudební skupiny, jejíž CD zrovna hraje. Vhodné používat
zejména v obchodech s hudebními nosiči.
V
Vaječník; vaječníková zmrzlina –
samiččí orgán významně nápomocný pro udržení reprodukčních schopností některých druhů; mražená pochoutka jejíž složení je zatím neznámé, nicméně snaha některých členů tuto zakoupit v cukrárně by měla vést pokrokové manažery k zamyšlení, zda nejde o dosud neobjevený zlatý důl
Veky –
nadměrně vyvinuté poprsí – od čísla šest výše, lidově VElké KozY
Větrák –
oblíbený nápoj Starýho Vlasáka vzniklý dlouhodobou volnou oxidací chmelové pochoutky
Volejář –
muž, kterému utíká z neznámého místa automobilu mastná technická tekutina
Výhybka ; Výhybky do pekla –
neuvěřitelně krásné nohy, hlavně levá
Výslech –
druh rozhovoru používaný Mudr. Holubem na dosud neznámé lidské subjekty nebo na členy KP SOS po dosažení významných životních milníků (návrat z cest, návrat z koupelny, večeře, první rande, první sex, první důchod …). Tato metoda je však známá již od dob Gestapa.
Z
Zlatá léta; Zlatá Padesátá – epocha ve které se obecně národu či lidstvu daří na co sáhne; Období ve kterém se podle Fandy Smrčka dařilo zejména Lidovým milicím, kontrašpionáži a politrukům oddílů pohraniční stráže.
Ž
Život ; Život je boj. Olé, Olé ! –
dlouhodobá filozofie jejíž základy spočívají na naprostém vychlastání mozku a vyprávění
vymyšlených dobrodružných příběhu v ich formě. Tato filozofie, či spíše životní poslání
se může vyvinout opakovaným vyznáváním filozofie Chlast je pán (viz heslo Chlast).

Malý výkladový Makakův slovník ŘVJH

Technická, technická ! –
Citoslovce vyrušování během právě odehrávané scénky ochotnického vystoupení.
Touchdown –
Nejčastější způsob parkování opilého pana Makaka během pěších výletů přírodou.
Taková Madonna je třeba taky stará. Ale tý bych to odpustil.
Čangalův kompromis mezi tělem a věkem.
Vždyť já tě mám rád, ty (oslovujeme, voláme ženský pohlavní orgán na pé v jednotném čísle) ! –
šokující vyznání náklonnosti k určité ženě s určitým obsahem alkoholu v krvi.
Onangután –
Známý primát, který si vystačí úplně sám.
Koňomrd –
Zvláštní druh zvířátka, které se rádo páří s klisnami či hřebci ačkoliv samo koněm není.
Ty čůráku, tys mi udělal ty nejzkurvenější hranolky na světě ! –
Makakova nejvyšší pochvala kuchaři za jedinečně připravené opekané bramborové víceúhelníky. Je skutečně záhadou, jak si kuchař mohl tuto pochvalu vyložit jako urážku.
Pravá luční louka –
žhavý hit letní turistické sezóny z návrhářské dílny pana Šváry. Lehká prodyšná mikina do přírody i na večírek, univerzální, omyvatelná, jen trochu píchá na holou kůži. Ale to pan Švára taky.
A umíte to teda nějak vypnout ? A umíte to teda nějak vypnout ? A umíte to teda nějak vypnout ? –
kostra Švárovy debaty se zasahujícím securiťákem, který přijel i se psem na druhé spuštění školního alarmu.
Já jsem Morhotronic ! –
retro vzpomínka pana J.Š. na patrně traumatizující umělecký zážitek v období přicházející puberty, který se projevuje v dospělosti sklonem k ztotožnění s některými hudebními žánry a skupinami.
Burani, mám kolty proklatě nízko ! –
Švárovo upozornění domorodcům, že do místního zaostalého kraje nepřijelo opravdu žádné béčko, ale světaznalý profesionál.
Mám to, Houstone, mám to ! –
Extatický výkřik nadšení, že teda opravdu už něco máme hotové.
Matka se z toho minimálně, minimálně posere –
okamžik Papežova prozření, že množství vypitého alkoholu a celkový stav těla se vůbec nebude líbit rodinným příslušníkům
Trpim jako šakal! –
Švárův výraz vrcholného okouzlení nepřístupnou ženou a vůbec !
Mě tak bolej kozičky. –
Výraz bolesti nad utrpěnou újmou během nočního výletu, kdy je tělo neschopné pohybu vláčeno dvěma osobami podchmatem kolem ramen, který je náročný hlavně na vypracovanost prsních svalů, které jsou výrazně namáhané v tahu.
Komunikejšn Error –
chyba v komunikaci mezi členy vlivem:
a) totální opilosti
b) naprostého zmatlání
c) kombinace obou faktorů
Jednoduchý komunikejšn error může ve větším skupině osob přerůst v hromadný komunikejšn
error, který je větší a mnohem zábavnější.
No právě !!! –
citoslovce potvrzující, že je Papež zcela na sračky
Nešahej na mě, ty krávo ! –
projev Papežovy náklonosti k sestřičkám na záchytce
Prdelko, neser! –
Jiříkův výraz pro odkazování ženských aktivit a výhrad do patřičných mezí.

Napsat komentář