Na Vyšehradě s plány do budoucna

V jarním duchu, osvěžení prací pro kolektiv, sešli se dnes naši mládežníci, aby vyjádřili své zřetelné stanovisko k nadcházejícícm výročím a skupinovým zájezdům. Kromě absentující rodin Holubů a Kubínů a samostatného doktora Kvardy dostavili se na vyšehradské hradby všichni členové, kteří řádně zaplatili členské příspěvky na letošní rok. A zde, uprostřed rašící přírody zavázali se pak … Číst dál