Na Vyšehradě s plány do budoucna

V jarním duchu, osvěžení prací pro kolektiv, sešli se dnes naši mládežníci,
aby vyjádřili své zřetelné stanovisko k nadcházejícícm výročím a skupinovým zájezdům.
Kromě absentující rodin Holubů a Kubínů a samostatného doktora Kvardy dostavili se
na vyšehradské hradby všichni členové, kteří řádně zaplatili členské příspěvky na letošní rok.
A zde, uprostřed rašící přírody zavázali se pak pro následující měsíc k několika důležitým
krokům. Nejbližší pohanské svátky čarodějnic budou se tak odehrávat buď premiérově na Zbraslavi
nebo v případě organizačních problémů nabízí se pohostinství v celkem už tradiční čarodějnické
baště v Čísovicích.

Velká Francouzská květnová klášterně-relaxační mise doznala krátce před odjezdem stanoveným na
třetí májový den populační trhliny. Překvapivé odstoupení dua Kubínos však umožnilo pětici cestovatelů  ve složení Šoupalovi, Fanda Smrček, Martin a Pavla vejít se do jediného korábu silnic, kterým nemůže být nic jiného než již tolikrát oblíbený Nový Dělník v mafiánské úpravě. Přejme tedy pětici odvážných cestovatelů dobrý vítr do plachet a slunce v buši.

Napsat komentář