Vyjádření redakce k anketní otázce doktora Holuba

P.T.obecenstvu a bratru Holubovi na vědomost co nejuctivěji dávám svou odpověď na otázku anketní stran Silvestra a věcí přináležejících. Tedy:

Silvestr chci slavit: s rodinou a s přáteli

Na silvestra plánuji jet: kamkoliv, kde jsou splněny podmínky níže uvedené

Na silvestru bych rád provozoval: alkoholické radovánky a lyžařské taškařice

Na silvestr chci jet na dobu: 1-4 dny

Za ubytování jsem ochoten platit: 250 – 350 Kč za noc v připadě hor i více

Dodatek: Toto jest pouze ideální přání,s přihlédnutím k nové situaci rodinné, dlužno mi doplniti několik vět osvětlujících omezení naše možná či nutná, která musí rodina naše do úvahy bráti. Omezení tato jsouc celkem zásadní, uváděna jsou jen pro osvětlení situace, pokud bychom se my zúčastniti mohli a měli. Silvestrovské plány celé společnosti mohou a také nemusí ovlivnit, věc tato záleží zajisté na průběhu hlasování a všech krocích následných.

Doprava: Byv letos ještě stále pouze chodci, nám nutno jest v případě destinací vzdálenějších uchvátiti dobračisko motorizované, s kufrem nemalým, byvše do něj kočár či jiné postrkovadlo dětské či nosidlo umístěno bylo. Dobrák ten tří volných míst musel by mítia kufr svůj nečekané hojnosti materiálu všelikému otevřený.

Bydlo: Pokojík s dveřmi festovními, kde dítko malé ulehnouti může v teple a klidu,zanechav rodiče kratochvílím veřejným a nedalekým. Bydlo to budiž umístěno blízko cesty schůdné, vyvarovavši se kopci a závějemi brodění s kočárem na zádech opásaným a držkou volovou ryjíc v zemi rozbředlé, byť rodné.

Živlové přírodní: Voda v místě budiž součástí ve stavu či skupenství snadno se ohřívajícím,koupel či očistu umožňující. Teplo budiž přítomno v množství větším než malém s možností tou nedostatek tento přikládáním dřeva či knoflíku otáčením plynule zvýšiti.

Kratochvíle: Jsou zákonem uznáni svéprávných kratochvilných činností, však případné delší podniky vlastivědné neb tělo tužící toliko s přihlédnutím k aktuálnímu stavu physickému, přijímacímu, trávicímu a v neposledku vylučovacímu dítka našeho je nám možno provozovati – případná změna plánu rodinného řešenabýti může tradičně bez omezení či újmy zážitků a plánů ostatní společnosti.

Napsat komentář