2. pánský čundr – Milešovka a rodný kraj J.V.Vlasáka

Po fenomenálním úspěchu pánského víkendového čundru KPSOS loni na podzim bylo zřejmé, že nezůstane jen u této první vlaštovky a tato akce se stane jedním z pevných bodů kulturní spolkové činnosti. Přeci jen se dostáváme do věku, kdy pánský kolektiv spojuje funkci relaxční a funkci katalyzátoru a ventilátoru pracovních frustrací, což umožňuje  účastníkům lidově řečeno vypustit páru bez toho že by jí vypouštělí na své zákonné manželky, milenky či podruhyně.

Směr a cíle letošního výletu navrhla přímo naše redakce – a nutno přiznat že je navrhla pečlivě.  Trasa přesahující třicet kilometrů v sobě zahrnovala jak prvek sportovní – pokoření Milešovky – tak prvky historické – zříceniny Oltářík a Hazmburk – a kulturní – život a dílo Chodovlického rodáka a spisovatele J.V.Vlasáka. Ten není jmenovcem naší redakce jen tak pro srandu králikům – naopak po objevení historických rodových souvislostí se jeho díla stávají pilířem povinné četby každého člena sdružení. Ať už „Zbjirka mrawných powjidek k vslechtěnji srdce a obweselenji mysli“, „Poustevník na hoře Karmelu : příběh z prvních dob křesťanských“, „Jitřenka, aneb sebránji zábawných powjidek a básnji pro jinochy a djiwky wlastenské“, nestárnoucí „Gratulant obsahující hojnou zásobu přání k narozeninám,  k novému roku, ke jmenovinám a k jiným příležitostem, s přídavkem rozmluv dítek o rozličných předmětech a promluv při školních zkouškách“ nebo klasická „Krátká mluvnice a pravopis jazyka českého“ – každé z děl si v řadách KPSOS najde své horlivé čtenáře. Ale to jsem odbočil.

 Jednotlivé body čundru přijaty byly členy turistického výboru s nadšením, snad až na doktora Holuba, který sám navrhoval cíl jiný, ve své iniciativě však zůstal osamocený. Útěchou mu tak zůstal tradiční role skupinového pyromana, kterou si nakonec během víkendové noci užil dostatečně, samozřejmě pod bedlivým odporným dohledem skupinového hasiče Pavla. Podle prvních informací bylo pravděpodobné že zmíněnou dvojici doplní rekordní počet účastníků, v ideálním případě celá pánská sekce KPSOS. Povinnosti, koníčky a v neposlední řadě zamračené počasí způsobily, že postupně odvolali účast Martin, Milan i David a tak se počitadlo účastníků zastavilo stejně jako minule  na pětce – ohnivý Hóla, hasící Pavel,  suchobuchtový Michal, navigační Petr no a zkratkový Otón.

Co se všechno událo během víkendového putování je dobře zdokumentováno v gigabajtech fotografií na našich discích. Počasí nás odměnilo během letošního jara vyjímečnými dvěma dny plnými slunce, Milešovku jsme pokořili suverenním výkonem celého družstva, které sledovalo cestou dolů výkon netradičního běžkaře  na trase Sváťy Pulce, po odpočinku v hospodě přišel za obcí Kocourov čas na tradiční Otovu zkratku. Michal naštěstí nezklamal koláčovným od Máji, následně jsme málem přišli o batohy schované v křoví při výstupu na Oltářík, Petrova GPS nám počítala kilometry i v hospodě, Hóla pečoval o večerní oheň hodný své pyromanské pověsti, Michal po letech opět zavedl večerku v devět, během noci se vypilo všechnovíno i hruštička a i na buřtopeč došlo, no a v neděli jsme našli jednak rodný dům J.V.Vlasáka v Chodovlicích a poté i v poledním vedru dobyli Házmburk. Když jsme odjížděli motorákem z Libochova, začínaly nad krajinou létat hromy a blesky. Druhý pánský čundr se prostě vydařil a my už se těšíme na třetí pokračování.

Napsat komentář